S lítostí Vám oznamujeme, že nás navždy opustil pan Vladimír Truhlář, náš dlouholetý kamarád a komisař našeho klubu.
Zemřel náhle ve věku 56 let.

Za vojenský veterán klub Boskovický sedmizubec členové komise František
Klíč, Josef Hrňa, Jiří Chladil, Dana Bezděková a další..